logo
  • 加载中...
 
 

张纪中证实新版《西游记》由王菲客串扮演观音

 
 

0人支持

国内众多王菲歌迷都期待她复出,如果主题曲也由她演唱,那就更好了。
 

0人支持

王菲永远是歌坛天后,不要因为一部电视剧,就毁了她的形象。
 

观点A

 
 
 
 
 
 

更多>>查看网友观点

 
 
 

发表其它观点

 
 
 
 

更多>>查看网友观点

 
 
 

观点B

 
 
 
 
 
 

更多>>查看网友观点